Skip to main content

CASCADE

Creating Meaningful Change


Hoe blijven jij en jouw organisatie waardevol in een snel veranderende omgeving?
Waardevol worden en blijven – daar gaat het om!

Technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en robotisering, maar ook maatschappelijke trends zullen de komende jaren in toenemende mate impact gaan hebben op jou en jouw organisatie. Bestaande rollen en functies verdwijnen en nieuwe rollen komen er voor in de plaats. De vraag is hoe jij en de mensen in jouw organisatie waardevol kunnen blijven. Dat kan, maar niet door je te blind staren op de bedreigingen van deze ontwikkelingen, maar juist de kansen te pakken die veranderingen met zich meebrengen. Het is mijn passie je te helpen om vanuit je eigen kracht die toekomst vorm te geven!

Hoe kan ik je helpen jouw organisatie en medewerkers toekomstbestendig te maken en te houden?

Interim trajecten

Wat zou er moeten veranderen in jouw organisatie om waardevol te blijven voor medewerkers en klanten? In welke zin moet de strategie aangepast worden, wat zijn de consequenties voor de organisatiestructuur, in hoeverre spelen cultuur elementen een rol en zijn mederkers sowieso wel 'fit for the future'? Vraagstukken waar ik je bij kan helpen!

De afgelopen jaren heb ik op diverse terreinen ervaring:

  • Het beoordelen- en schrijven van business plannen.
  • Het vormgeven van business development.
  • Het  toekomstgericht ontwikkelen van medewerkers (on-the job en off-the-job).
  • De implementatie van verandertrajecten. 

Nadrukkelijk ligt de focus op het realiseren van intrinsieke beweging en dus blijvende impact!

Teamontwikkeling

Hoe creëer je wendbare teams waarbij continu excelleren hoog in het vaandel staat? En waar scherp feedback geven aan elkaar de normaalste zaak van de wereld is? Waardoor er van elkaar geleeerd wordt en het team veel meer is dan een optelsom van de afzonderlijke teamleden. Er wordt synergie gerealiseerd waarbij 1 + 1 geen 2 maar 4 wordt!

Op teamniveau heb ik de nodige ervaring om teams bewust te laten worden van het potentieel en de synergiemogelijkheden die in een team aanwezig zijn. Om daarna heel concreet met de ontwikkeling van dit potentieel en deze synergiemogelijkheden aan het werk te gaan. Waarbij de focus ligt op zaken die vanuit de eigen cirkel van invloed gerealiseerd kunnen worden. En dat is veel meer dan dat je op voorhand wellicht denkt. Zo worden teams wendbaar,  'high performing' en blijvend waardevol!

Persoonlijke ontwikkeling

Zoals gezegd verandert de wereld razendsnel. En daarmee veranderen functies ook razensnel. Hoe belangrijk vindt jij het om nu en in de toekomst het verschil te maken? En als je dat belangrijk vindt, wat doe je dan aan je eigen ontwikkeling? 

Op het gebied van individuele ontwikkeling doe ik in de praktijk het volgende:

  • Zowel in-company als op basis van open inschrijving verzorg ik trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen van het onderscheidend vermogen van de proffesional. Deze trainingen zijn gebaseerd op het gedachtengoed zoals dat is beschreven in het boek Meesteradviseur, wat ik samen met Rob Bertels geschreven heb. Inmiddels heb ik, samen met Rob, ruim 500 professionals op dit gedachtengoed getraind. 
  • Op individueel niveau help ik mensen zich verder persoonlijk te ontwikkelen. Het gaat over een ontdekkingsreis naar de kracht, potentie en passie van mensen. In eerste instantie gaat het hier ook over bewustwording. Om vervolgens op basis van deze bewustwording ook hele eigen keuzes te kunnen maken!

In mijn werk vind ik puurheid, directheid en humor belangrijk. Verder werk ik graag met iedereen die de verantwoordelijkheid wil nemen om naar zichzelf te kijken om vanuit daaruit de juiste stappen te zetten.