Skip to main content

Handboek voor duurzame groei in je adviesrol

Inspirerende artikelen/blogs

Het boek ‘Meesteradviseur’ gaat vooral over de vraag hoe je als adviseur en professional blijvend het verschil kan blijven maken. Deze vraag zal voortdurend aan de orde zijn omdat juist de omgeving waarin de adviseur en professional moet functioneren continu aan het veranderen is en zal blijven. Of het nu technologische ontwikkelingen zijn of een ongekende crisis zoals de corona crisis, het heeft allemaal impact op je rol als adviseur en professional. Hoe kun je dus voortdurend naast je klant blijven staan en hoe kun je van betekenis blijven voor je klant? Laat je hier inspireren door allerlei verschillende artikelen en/of blogs die over dit onderwerp zijn geschreven.

Referenties op het boek

Heb je het boek ‘Meesteradviseur’ gelezen en wil je laten weten wat je van dit boek vond, schroom dan niet om hier een referentie achter te laten. Ben je het eens met de strekking van het boek en wat vindt je van de 7 bouwstenen waarlangs een Meesteradviseur zich zou moeten ontwikkelen. Wat is je mening verder over de geschetste manier waarop je als adviseur je eigen ontwikkeling per bouwsteen kunt vormgeven. En, last but not least, herken je de geschetste rol die organisaties en het management van organisaties zouden moeten pakken om de gewenste ontwikkeling te stimuleren? Kortom, voel je vrij je mening te geven!

Testen

In het boek ‘Meesteradviseur’ wordt verwezen naar een zestal testen die je kunt maken. Het betreft zogeheten 0-metingen. Waar sta je als het gaat over ‘Meesteradviseur’, hoe is het me je verandervermogen gesteld, hoe staat het met jouw balans als het gaat over sturing versus zelforganisatie als leidinggevende, hoe is het gesteld met je EQ en in hoeverre voldoet de organisatie waarvoor je werkt aan de normen van de meesterschapsorganisatie.

Kortom, inzicht gevende 0-metingen van waaruit jij (en/of je organisatie) je gericht kunt ontwikkelen de komende tijd!