Skip to main content

Specifieke expertise gebieden

Ik ben beschikbaar voor klussen op het gebied van mensontwikkeling van teams en individuen in de volle breedte. Concreet heb ik de afgelopen jaren ervaring opgedaan op de volgende specifieke expertise gebieden.

Meesterschap

Ontwikkeling van de adviseur richting ‘Meesteradviseur’. Samen met Rob Bertels heb ik hier een boek over geschreven. Het gaat hier over een traject om in de toekomst als adviseur blijvend het verschil te kunnen maken. Dit heeft betrekking op sales mensen, maar ook op consultants en interne adviseurs zoals bijvoorbeeld HR professionals en professionals werkzaam in het CFO domein.  De transitie gaat vooral over het leveren van toegevoegde waarde bijvoorbeeld door dichtbij de ander te durven komen en de ander durven te challengen op voor hem/haar relevante zaken. Echter,  het start bij een gedegen stuk zelfkennis. Het traject kan tailor made vorm gegeven worden, afhankelijk van je wensen.

De juiste vragen

De kunst van het stellen van de juiste vragen. Een methodiek gericht om dusdanige vragen te stellen dat de
 ander tot nadenken wordt aangezet. Feitelijk coachvragen dus waardoor de ander zelf met “de oplossing” komt. Dat vergt een andere mindset!

Stijlflexibiliteit

Stijlflexibiliteit: de ontwikkeling van een meervoudig interventie repertoire. Traditioneel zijn we gericht om op inhoud gesprekken te voeren en te discussiëren. Tijdens dit programma leer ik de ander te variëren in stijl. Het benoemen van een gevoel of een onderstroom of het schorsen van een vergadering zijn interventies die we niet vaak toepassen maar die wel erg krachtig zijn.

Verandervermogen

Ontwikkeling van verandervermogen op team- en individueel niveau. Op basis van specifieke, door HFM ontwikkelde testen op het gebied van learning agility, start ik met een 0-meting. Deze 0-meting creëert bewustwording. Vanuit die bewustwording werk ik gericht aan verbetering van het verandervermogen.

Potentieel ontwikkeling

Ontwikkeling van het potentieel van teams en individuen, eveneens gebaseerd op een 0-meting. Voor deze 0-meting maak ik ook gebruik van specifieke testen die zijn ontwikkeld door HFM.